All Forums | Main Page | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 SHIPS AND VOYAGES
 The ships
 "Oslo" interior description"
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

thelebrity
Senior member

Norway
234 Posts

Posted - 24/05/2002 :  22:41:27  Show Profile  Reply with Quote
Here are two rather detailed interior descriptions for the wilson line ship "Oslo" printed in Morgenbladet and Aftenposten before the ship's first trip in may 1906. I haven't had time to translate it into norwegian yet. Anyone with the time and stamina, feel free to do so:

Beskrivelse av ”Oslo” i Morgenbladet torsdag 24. mai 1906:

Den nye damper, som nu skal afgaa paa sin første tur fra Norge til England, har af alle maritime autoriteter faaet en udelt rosende omtale. Den er bygget udelukkende med farten paa Christiania for øie, og er indrettet med alle de hjælpemidler, som moderne teknik og skibsbygningskunst formaar at udstyre de nye flydende hoteller med.
Midtskibs er anbragt spisesalon til første plads, bibliothek, damesalon og røgeværelse. Ingen af disse rum er udstyret med den raffinerede luxus, som udmærker de store oceandampere; men det smagfulde arrangement, og den solide engelske elegance har gjort de lyse saloner til det vakreste og komfortableste opholdssted, man kan ønske sig under en sjøreise. Salonen er jelden smuk, holdt i lys engelsk eg, uden maling og guld. I stedet for gardiner prydes vinduerne af skyvbare glasmalerier med prospekter fra Norge.
Også 2den plads er særdeles komfortabelt indrettet, med lugarer paa det nedre dæk, og udstyret med udmærkede toilet og baderum.
Paa tredie plads er der 15 smukke lugarer med plads til 90 reisende, og paa mellemdækkene er der plads for 410 passagerer. Ogsaa her udmærker indredningen sig ved grei og smuk ordning, lyse og godt ventilerede rum.
Skibet er bygget af Earles shipbuilding & engineering co Hd. Efter høieste klasse I britiske Lloyds, er 290 fod langt, 39 fod bredt og opnaaede paa prøveturen den 12. ds. En fart af 13 ½ mil. Af særlig moderne tekniske apparater bør nævnes en sindrig indretning til at kontrollere de elektriske lanterner, som ikke kan slukke uden at en klokke alarmerer vagthavene officer. Skibet føres af kaptein Pepper, som tidligere førte Christianiarudens baad ”Montebello”.


Beskrivelse av ”Oslo” 24. mai 1906 i Aftenposten:

”Den nye englandsdamper – med alle flag og vimpler i top”
Paa Wilsonliniens nye skib ”Oslo” igaar eftermiddag nede ved Vippetang-bryggen. Vi begav os om bord over en av de to brede gangbroer og traf en av skibets officerer, hvem vi spurgte om der var anledning til at faa se skibet.
Vi blev henvist til hr. Heitmann jr, der med megen elskværdighed viste os omkring. Det første som fangede vor opmerksomhed, var 1. klasses spisesalong, hvor der nettop var dækket til indvielsesfesten, som skulde holdes om en time. Treværket her er lys eg og møblementet er holdt i blaat. Der er plads til 90 spisegjester; det passagerantal skibet er beregnet at skulle tage paa 1. klasse.
Fra spisesalongen gik vi ned til sovelugarerne. Disse er udstyret med al mulig komfort. Særlig vakte en mahogniindretning der viste sig at kunde slaaes op baade som vaskeservante og skrivebord efter behag, vor beundring.
Lige ved sovelugarerne har man badeværelser etc. Af badeværelser findes det paa 1. klasse tre for herrer og tre for damer. Vi noterer med det samme at der paa det nye skib ogsaa findes badeværelser for 2. klasses passagerer; riktignok bare et for hvert kjøn; men det skal ikke være ofte at man overhodet har det der.
Fra sovelugarerne gik turen gjennem røgelugaren - hvor man har den pragtiske ordning med vinduerne at disse aabnes og lukkes som skyvevinduer ved hjelp af en sveiv – gjennem det bekvemt indredede bibliothek og damesalon med skibets fyldige bogsamling, ind i kaptein Peppers lugar. Forsaavidt man med lugar forstaar et trangt rum hvor man maa ligge a la Nidgardsorm, passer ikke dette meget paa den elegante salong vi fik kastet et flyktig blik ind i. Indtrykket var nærmest af et lyst, stort arbeidsværelse.
Vi blev sælig opmerksom paa en kasse paa veggen lige ved døren, som oplystes at være et ganske nyt instrument der skulde tjene til at varsle kapteinen dersom noget var i uorden et eller andet sted paa skibet. Det ligner de almindelige elektriske anvisningsapparater. Kommer noget i uorden ringer en elektrisk klokke inde i apparatet, og der tændes et elektrisk lys som betegner hvor feilen er.
Vi kastede et flyktig blik over kommandobroen og paa de to 1. klasses promenadedæk, og begav os ned paa 3. plads. Paa veien lagde vi merke til de modernt indrettede opbevaringsrum for grønsager og fik et udmerket indtryk af kjøkkenstellet der kunde tjene som mønster for lignende paa landjorden.
Tredje klasse var naturligvis mer spartansk indredet, men gav et særdeles venligt indtryk. Sovelugarerne er her beregnet paa sex personer, men er meget rummelige. Tredje plads tager 550 passagerer.
Turen gik videre til 2. klasse, hvor vi maatte være enig i skibets første styrmands ytring: ”First class”. Sovelugarerne er indrettet for 2 personer, men ligner ellers i et og alt paa 1. plads, og man maatte efter vaar mening være meget kræsen for ikke at være fornøiet med den store og lyse spisesalon, hvor 2. plads’ 36 passagerer har rigelig plads.
Efter en tur op paa 2. plads rummelige promenadedæk og efter et kort besøg i maskinrummet og officersmessen, kunde vi ikke længer legge beslag paa vor elskværdige fører, idet tiden for indvielsesmiddagen var inde.Per Helge Seglsten

Borge
Veteran Moderator

Norway
1263 Posts

Posted - 24/05/2002 :  23:52:18  Show Profile  Reply with Quote
Great Per Helge

I have placed it on the "Oslo" page, and translated the first article. I will try to do the other one a little later. (actually 24 hours a day isn't enough for me right now )

The S/S Oslo of the Wilson Line

Børge Solem

Edited by - Borge on 24/05/2002 23:53:06
Go to Top of Page

thelebrity
Senior member

Norway
234 Posts

Posted - 25/05/2002 :  00:14:00  Show Profile  Reply with Quote
Wow! That was quick! It seems like you get quite a lot out of your 24 hours after all. I have also posted two interior descriptions of Oscar II that need translating, and speaking of Oscar II; have you had time to take a look at the voyage "diary" of the almost disastrous voyage of february 1903? Or should I start translating it myself?

PS
If it's possible, could you change my surname to Seglsten, without the e between the g and the l, in the "submitted by..." heading?
DS

Per Helge Seglsten
Go to Top of Page

Borge
Veteran Moderator

Norway
1263 Posts

Posted - 25/05/2002 :  00:30:41  Show Profile  Reply with Quote
quote:

Wow! That was quick! It seems like you get quite a lot out of your 24 hours after all. I have also posted two interior descriptions of Oscar II that need translating, and speaking of Oscar II; have you had time to take a look at the voyage "diary" of the almost disastrous voyage of february 1903? Or should I start translating it myself?


Yes, it's been on my "to do" list for some time now. Any help is most welcome, if you want to take on some of it I can proof read it before putting it up.

quote:


PS
If it's possible, could you change my surname to Seglsten, without the e between the g and the l, in the "submitted by..." heading?
DS

Per Helge SeglstenDone!

Børge Solem

Edited by - Borge on 25/05/2002 00:31:11
Go to Top of Page

thelebrity
Senior member

Norway
234 Posts

Posted - 25/05/2002 :  00:36:27  Show Profile  Reply with Quote
okidoki!

Per Helge Seglsten
Go to Top of Page

Borge
Veteran Moderator

Norway
1263 Posts

Posted - 27/05/2002 :  19:56:02  Show Profile  Reply with Quote
Per Helge

Let me know if you start translating something, so we can prevent doing the same job twice.

Børge Solem
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Norway Heritage Community © NorwayHeritage.com Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000
Articles for Newbies:

Hunting Passenger Lists:

An article describing how, and where, to look for passenger information about Norwegian emigrants
    1:   Emigration Records - Sources - Timeline
    2:   Canadian Records (1865-1935)
    3:   Canadian Immigration Records Database
    4:   US arrivals - Customs Passenger Lists
    5:   Port of New York Passenger Records
    6:   Norwegian Emigration Records
    7:   British outbound passenger lists
 

The Transatlantic Crossing:

An article about how the majority of emigrants would travel. It also gives some insight to the amazing development in how ships were constructed and the transportation arranged
    1:   Early Norwegian Emigrants
    2:   Steerage - Between Decks
    3:   By sail - daily life
    4:   Children of the ocean
    5:   Sailing ship provisions
    6:   Health and sickness
    7:   From sail to steam
    8:   By steamship across the ocean
    9:   The giant express steamers
 
Search Articles :
Search the Norway Heritage articles

Featured article